Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinekoralgol2norbiwolow blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | Blog budowlany
Projekt: KORALGOL 2
1067063 odwiedzin | wpisów: 278, komentarzy: 1292, obserwuje: 296

Wzór umowy na tynki - może się komuś przyda :)

autor: koralgol2norbiwolow blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Swego czasu poszukiwałem wzoru umowy na wykonanie tynków przez firmę - niestety w necie nic takiego nie znalazłem - jedynie jakies tam podpowiedzi co być powinno zawarte w takiej umowie i własnymi siłami skleciłem takową umowę. Może komus sie przyda - wystarczy CTRL+C i CTRL+V :)

 

Umowa na wykonanie prac budowlanych

Zawarta w ................................, w dniu .......................... r. pomiędzy,

 

1. Zamawiający                                                         2. Wykonawca

imię i nazwisko                                                      imię i nazwisko ( nazwa firmy )

adres                                                                       adres

NIP:                                                                          NIP:

Dowód osobisty :                                                  Dowód osobisty :

 

§ 1.

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych wg normy PN-B-0 zamieszczonej w tabeli poniżej, w budynku mieszkalnym znajdującym się w .................................................

 

 

Kategoria tynku

 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny
i odchylenie krawędzi
od linii prostej

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

 

pionowego

 

poziomego

 

III

 

≤ 3 mm i w liczbie ≤ 3
na długości łaty kontrolnej 2 m

 

≤ 2 mm na 1 m i ogółem
≤ 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości oraz
≤ 6 mm w pomieszczeniach
wyższych

 

≤ 3 mm na długości 1 m
i ogółem ≤ 6 mm
na powierzchni ściany

 

≤ 3 mm na długości 1 m

 

 

§ 2.

 Zakres prac zleconych przez Zamawiającego Wykonawcy:

 1. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
 2. Prawidłowe osadzenie metalowych narożników w narożach ścian oraz w otworach okiennych i drzwiowych
 3. Prawidłowy montaż listew przyokiennych w stolarce okiennej i drzwiowej
 4. Zabezpieczenie punktów instalacji elektrycznej przed zatynkowaniem
 5. Gruntowanie powierzchni ścian ( przygotowanie podłoża ścian do tynkowania )
 6. Montaż siatki z włókna szklanego w miejscach narażonych na pęknięcia typu komin / belki drewniane
 7. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych maszynowo oraz ich finalne wykończenie.
 8. Uporządkowanie miejsca pracy do stanu zastanego przy przekazaniu lokalu przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia prac.

§ 3.

 Termin rozpoczęcia prac strony ustalają na ..........................r.

a termin zakończenia na .......................................r.

§ 4.

Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:

 1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy  lokal do rozpoczęcia prac w dniu oznaczonym jako termin rozpoczęcia prac.
 2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do punktu poboru wody oraz dostęp do sieci elektrycznej
 3. Zamawiający zapewnia i ponosi koszt wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania tynków cementowo wapiennych przez Wykonawcę
 4. Wykonawca posiada wszelkie niezbędne narzędzia oraz wiedzę  potrzebne do prawidłowego  przeprowadzenia prac.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania prac na mieniu Zamawiającego.
 6. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuje miejsce pracy.
 7. Zamawiający odbierze wykonane prace według normy PN-B-0 i strony sporządzą protokół odbioru.
 8. Dokładny pomiar powierzchni wykonanych tynków wykonany zostanie po wykonaniu wszelkich zleconych prac.
 9. Wykonawca w ustalonym terminie zawartym w protokole odbioru usunie ewentualne braki lub powstałe uszkodzenia na własny koszt.

§ 4.

Strony umowy ustalają następujący sposób liczenia powierzchni wykonanych tynków:

 1. Otwory okienne wliczane są do powierzchni wykonanych tynków.
 2. Otwór drzwi tarasowych na parterze wliczany jest do powierzchni tynków w 50% powierzchni w/w drzwi.
 3. Otwór przejściowy między salonem a holem wliczany jest do powierzchni tynków w 50% pola powierzchni otworu.
 4. Otwory drzwiowe wliczane są do powierzchni wykonanych tynków z jednej strony ( po pomiarach powykonawczych tynków należy odjąć pole powierzchni otworu drzwiowego pomnożone przez liczbę otworów drzwiowych )

§ 5.

 Wynagrodzenie strony ustalają na kwotę złotych – ................. netto / ............. brutto

za 1 m2 wykonanych tynków.

§ 6.

 Całkowita płatność za usługę nastąpi po wykonaniu wszelkich zleconych prac oraz po sporządzeniu protokołu odbioru wykonania tynków o ile nie wystąpią ewentualne braki lub uszkodzenia. Ewentualne roszczenia stron powinny być zawarte w protokole odbioru z oznaczeniem przedmiotu roszczenia, terminem wykonania naprawy roszczenia oraz wszelkie inne ustalenia pomiędzy stronami.

§ 7.

Zaliczki wypłacone przez Zamawiającego Wykonawcy na poczet wynagrodzenia za wykonaną usługę należy udokumentować w formie pisemnej  w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 8.

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy.

§ 9.

 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………………….                                          ……………………………………

Zamawiający                                                                      Wykonawca

 1. Załącznik nr 1 – zestawienie wypłaconych zaliczek na poczet zleconej usługi wykonania tynków.

 

Data wypłaty zaliczki

Kwota wypłaconej zaliczki

Podpis Zamawiającego

(wypłacono zaliczkę)

Podpis Wykonawcy

(kwituję odbiór)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma wypłat

 

 

 

 


Komentarze (8)
autor:tusiak  dodano: 2012-05-28 | 11:10:46
Dodałam do ulubionych ;) - na przyszłość!
autor:honoratazbyszek  dodano: 2012-05-28 | 13:26:37
Ustęp 4 punkt 3 - trochę się z nim nie zgadzam, bo u nas salon i kuchnia to prawie jedno pomieszczenie, które dzieli jedynie 1,5 m ścianka 12.Czy za tak szerokie przejście (2,5 m szer i 2,8m wys) należy płacić tynkarzom 50 % jego wielkości? Przecież to pustka na której nie ma tynku ;(
Tytuł: do honoratyzbyszka
autor:koralgol2norbiwolow  dodano: 2012-05-28 | 16:43:17
ta przestrzeń nie jest liczona - miedzy kuchnią a salonem - liczona jest natomiast połowa powierzchni miedzy salonem a holem bo tam były obrabiane ościeża w przejściu
autor:lubczykkitka  dodano: 2012-05-28 | 17:37:56
mi może też to się przyda, więc dodaję do ulubionych :) dzięki :)
pozdrawiam :)
autor:barankowski  dodano: 2012-06-24 | 15:44:06
czy możesz przesłać mi ten formularz w pdf na mojego mail baranowa@buziaczek.pl - dziękuje
Tytuł: podłogówka
autor:szyszka-i-dukenukem  dodano: 2012-06-27 | 12:03:54
Tu masz link do wszystkich wyliczeń jakie dostałem z Rehaua i Uponora http://dl.dropbox.com/u/18173185/Pod%C5%82og%C3%B3wka.zip , coś tam popieprzyli na poddaszu w jednym pomieszczeniu.
W sumie i tak nie zrobiłem jak w projekcie - po prostu kładłem rurki co 10cm, średnio wychodzi jakieś 7m rury na metr kwadratowy powierzchni. Oczywiście najpierw należy zastanowić się jak podzielić pomieszczenia na sekcje i którędy puścić do nich zasilanie. Pamiętaj o tym, że może kiedyś będziesz chciał tym sterować więc nie warto mieć jednej sekcji na dwa różne pomieszczenia, no i najważniejsze, żadna z sekcji nie powinna przekraczała 100m, u mnie najdłuższa ma chyba 88m. A co do drabinki to woda pójdzie z podłogówki, bo ni chce grzać specjalni wody na piecu - trzeba będzie tylko uważać na zapowietrzeni układu. W skrócie to chyba tyle jakby co to pisz lub dzwoń ;)
Tytuł: tynki gwarancja
autor:tokarskirob  dodano: 2017-08-29 | 11:14:31
Jesli chodzi o tynk to ja polecam z firmy Kosbud - jest odporny na wode, zabrudzenia, glony itp. Do tego "polska" cena, a jakość pierwsza klasa :D. I 6 lat gwarancji!!!
Tytuł: kosbud
Odpowiedź do tokarskirob
autor:anijta  dodano: 2017-10-19 | 10:44:59
Też o nich słyszałam i chyba się zdecyduję - także ze względu na cenę, która jest dostosowana do polskiego rynku. A jesli jescze te 6 lat gwarancji, to ja nie mam więcej pytań :D.

Firma AKP-PETRUŚ - tynki

autor: koralgol2norbiwolow blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Tak jak pisałem wcześniej - niedzielna wizyta na budowie i fotki świeżych tynków autorstwa firmy wymienionej w tytule postu.

Oto fotki:

blog budowlany - mojabudowa.pl

Hol i klatka schodowa

blog budowlany - mojabudowa.pl

Kuchnia

blog budowlany - mojabudowa.pl

Kuchnia i przejście do holu

blog budowlany - mojabudowa.pl

Salon - ściana TV

blog budowlany - mojabudowa.pl

Salon i maszyna plująca tynkiem :)

blog budowlany - mojabudowa.pl

Makro foto przy puszkach

blog budowlany - mojabudowa.pl

Struktura tynku przy oknie

blog budowlany - mojabudowa.pl

Pomieszczenie techniczno - rekreacyjne ( pralnio - sauna z natryskiem )

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wneka prysznicowa w dolnym pomieszczeniu rekracyjnym 

blog budowlany - mojabudowa.pl

Punkty świetlne przy schodach

blog budowlany - mojabudowa.pl

Pokój nad salonem - widoczne na ścianie zakończenie grawitacyjnego DGP

blog budowlany - mojabudowa.pl

Pokój z balkonem - 2 rozdzielnia i DGP

blog budowlany - mojabudowa.pl

Ściana w pokoju Oli :)

blog budowlany - mojabudowa.pl

Sypialnia nad garażem i wejście do garderoby

blog budowlany - mojabudowa.pl

A oto efekt mojej pracy - taras teściów - ponad tydzień pracy popołudniami - ocieplone styropianem od dołu 10 cm - górą 5 cm - tak wiec roboty z tym było aby wyciągnąć pion na ścianie - wymieniony parapet - instalacja elektryczna plus oświetlenie tarasu i podwórka halogenami - naroża wykończone listwą pcv aby to maxymalnie estetycznie wygladało - nie zawsze da się ładnie wyciągnąc narożnik tynkiem mineralnym

blog budowlany - mojabudowa.pl

Do wykonania jeszcze - terakota na tarasie i na schodach ale to już zadanie dla szwagra :) W planach siedziska zamotowane do słupów wysuniete poza obrys tarasu.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Tynk Baranek 2mm marki Kreisel - poszło 1,5 worka - pod tynkiem grunt z piaskiem kwarcowym i grunt Alpola zastosowany na budowie pod tynki cem-wap.

blog budowlany - mojabudowa.pl

W ościeżach równiez tynk baranek - przy oknie listwa przyokienna - ścinki z budowy - bardzo sie przydały - wyprowadzone idealnie piony i poziomy przy oknie - po prostu igła w porównaniu z tym co było :) .......

Teraz przydaloby się zrobić resztę elewacji ale to juz chyba nie dla mnie praca :)

Ekipa od tynków planuje we wtorek środe skończyc pracę - wtedy wydamy werdykt co do jakości tynków i współpracy :)

Pozdrawiamy


Komentarze (3)
autor:romka  dodano: 2012-05-27 | 17:49:45
o wow!!!! ale piękne tynki!!! no to kolego zabieraj się za wykonczeniówkę!
Tytuł: wykończeniówka :-?
autor:koralgol2norbiwolow  dodano: 2012-05-27 | 20:41:52
Oj właśnie obawiam się wykończeniówki że mnie wykończy :( oby tylko przejść przez CO i CWU i zrobić wylewki - potem to już z górki :)
Pozdrawiamy i dzieki za odwiedziny - fajnie Wam Romka że juz mieszkacie !!!!! Zazdrościmy :)
autor:tiwmisiek  dodano: 2012-05-28 | 08:57:09
Etap tynkowania jest jak dla mnie bardzo ważny, po nim na budowie robi się już bardzo domowo. I tak jest właśnie u Was :)

Co do Twojej roboty, to wyszło pięknie. Jednak nie dziwi nas to, po tym jak pokazałeś co sam możesz zrobić :) Pozdrawiamy.

Jadę robić zdjęcia tynków :)

autor: koralgol2norbiwolow blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Dziś dzień wolny !!!! Po południu jade na budowę z aparatem aby zrobić fotorelację z etapu tynkowania Koralgola . Planowane ukończenie tynków około wtorku. Góra praktycznie skończona - pozostał doł.

Materiału zabrakło :( Trzeba bedzie dokupić z 30 worków ( a miało zostac z 20 )

Na chwile obecną poszło 7 palet tynku Kreisel 561  ( 294 worki ) czyli 8820 kg tynku

Z pozostałych kosztów i materiałów :

Grunt Alpol AG 708 koncentrat 15 kg - 4 opakowania - 740 zł :( a planowane było 2x20kg za około 250 zł - nieprzewidziany dodatkowy koszt 500 zł .

blog budowlany - mojabudowa.pl

Rozrabiany był 1:1 choć producent na ytonga zaleca 1:2 ale skoro ekipa sugerowała że lepiej bedzie w 1:1 to niech bedzie :)

Narożniki pod tynki 3m - ponad 60 sztuk

Listwy przyokienne - około 30 sztuk

Siatka do wykonywania elewacji - do stosowania w newralgicznych miescach takich jak słupy drewniane w ścianie , rury kanalizacyjne itp. - 1 rolka

Tynk gipsowy do osadzania narożników - 4 worki 30 kg

OK dzis jeszcze pojawią się fotki z otynkowanymi ścianami :)


TYNK DOJECHAŁ !!!

autor: koralgol2norbiwolow blog budowlany - wyślij wiadomość Dodaj wpis do ulubionych »

Dziś o godzinie 16:00 pojawił sie na ciężarówce z hds'em nasz zamówiony i tak długo wyczekiwany tynk !!!!!!

Wszystko ok - całe 7 palet po 42 worki 30 kg - tylko na workach data produkcji 11.05.2012r :) normalnie jeszcze ciepły produkcyjnie :) a niby w zeszły wtorek spedycja podjeła towar - chyba na TIRze produkowali w drodze do mnie - ach ta ściema handlowców !!!! Ok - jakos to przeboleje - tylko niech maja swiadomośc że klient jest to istota w wiekszości kumata :)

Oto i tynk :

blog budowlany - mojabudowa.pl

Jutro z rana ma się pojawić ekipa i konkretnie rozpocząć etap tynkowania !!!!

Oby juz do końca tego etapu nie wyszły jakies kwiatki !!!

Następne posty to bedzie relacja z progresu tynków :)

Ja w oczekiwaniu na tynki zabrałem sie za elewacje na tarasie teściów - normy stawiania ścian w latach 80' - na ścianie o wysokości 3 metrów odchył pionowy 5 cm !!!! - Dołem kleiłem styropian 10 cm a na góre zmiesiła sie tylko płyta 5 cm grubości !!!! Normalnie szok - teraz bedzie igła - piękna ściana , na to pójdzie tynk baranek i ładne kinkiety. Radość teściowej - bezcenna !!!!!!


Komentarze (2)
autor:edytairadek  dodano: 2012-05-16 | 09:35:49
Nowa elewacja i prosta ściana ,to powód do radości:) I gratuluje tynków, ,czekam na fotki z postępów:))
autor:floriany  dodano: 2012-05-17 | 00:18:24
no i fajnie. Tynków start. Będzie cool. Tylko patrzeć. Ale z elewacją to nie leć na pion. Ja za przeproszeniem szanownej publiczności na swojej elewacji pion ola...m. Po co mi pion. Ma być w miarę równo i przede wszystkim ciepło. Osobiście dałem 15cm pod presją żony, bo pierwotnie miał być styro 20cm. No już trudno jest jak jest może nie zamarzniemy. Ale kolega za to będzie za trzy dni mieć tynki, też bym tak chciał ale jeszcze nie odłożyłem.

Pozdrawiam
Floriany