Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Napisz
PANEL

wpisy na blogu

Wzór umowy na tynki - może się komuś przyda :)

Data dodania: 2012-05-28
wyślij wiadomość

Swego czasu poszukiwałem wzoru umowy na wykonanie tynków przez firmę - niestety w necie nic takiego nie znalazłem - jedynie jakies tam podpowiedzi co być powinno zawarte w takiej umowie i własnymi siłami skleciłem takową umowę. Może komus sie przyda - wystarczy CTRL+C i CTRL+V :)

 

Umowa na wykonanie prac budowlanych

Zawarta w ................................, w dniu .......................... r. pomiędzy,

 

1. Zamawiający                                                         2. Wykonawca

imię i nazwisko                                                      imię i nazwisko ( nazwa firmy )

adres                                                                       adres

NIP:                                                                          NIP:

Dowód osobisty :                                                  Dowód osobisty :

 

§ 1.

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych wg normy PN-B-0 zamieszczonej w tabeli poniżej, w budynku mieszkalnym znajdującym się w .................................................

 

 

Kategoria tynku

 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny
i odchylenie krawędzi
od linii prostej

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

 

pionowego

 

poziomego

 

III

 

≤ 3 mm i w liczbie ≤ 3
na długości łaty kontrolnej 2 m

 

≤ 2 mm na 1 m i ogółem
≤ 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości oraz
≤ 6 mm w pomieszczeniach
wyższych

 

≤ 3 mm na długości 1 m
i ogółem ≤ 6 mm
na powierzchni ściany

 

≤ 3 mm na długości 1 m

 

 

§ 2.

 Zakres prac zleconych przez Zamawiającego Wykonawcy:

 1. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
 2. Prawidłowe osadzenie metalowych narożników w narożach ścian oraz w otworach okiennych i drzwiowych
 3. Prawidłowy montaż listew przyokiennych w stolarce okiennej i drzwiowej
 4. Zabezpieczenie punktów instalacji elektrycznej przed zatynkowaniem
 5. Gruntowanie powierzchni ścian ( przygotowanie podłoża ścian do tynkowania )
 6. Montaż siatki z włókna szklanego w miejscach narażonych na pęknięcia typu komin / belki drewniane
 7. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych maszynowo oraz ich finalne wykończenie.
 8. Uporządkowanie miejsca pracy do stanu zastanego przy przekazaniu lokalu przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia prac.

§ 3.

 Termin rozpoczęcia prac strony ustalają na ..........................r.

a termin zakończenia na .......................................r.

§ 4.

Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:

 1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy  lokal do rozpoczęcia prac w dniu oznaczonym jako termin rozpoczęcia prac.
 2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do punktu poboru wody oraz dostęp do sieci elektrycznej
 3. Zamawiający zapewnia i ponosi koszt wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania tynków cementowo wapiennych przez Wykonawcę
 4. Wykonawca posiada wszelkie niezbędne narzędzia oraz wiedzę  potrzebne do prawidłowego  przeprowadzenia prac.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania prac na mieniu Zamawiającego.
 6. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuje miejsce pracy.
 7. Zamawiający odbierze wykonane prace według normy PN-B-0 i strony sporządzą protokół odbioru.
 8. Dokładny pomiar powierzchni wykonanych tynków wykonany zostanie po wykonaniu wszelkich zleconych prac.
 9. Wykonawca w ustalonym terminie zawartym w protokole odbioru usunie ewentualne braki lub powstałe uszkodzenia na własny koszt.

§ 4.

Strony umowy ustalają następujący sposób liczenia powierzchni wykonanych tynków:

 1. Otwory okienne wliczane są do powierzchni wykonanych tynków.
 2. Otwór drzwi tarasowych na parterze wliczany jest do powierzchni tynków w 50% powierzchni w/w drzwi.
 3. Otwór przejściowy między salonem a holem wliczany jest do powierzchni tynków w 50% pola powierzchni otworu.
 4. Otwory drzwiowe wliczane są do powierzchni wykonanych tynków z jednej strony ( po pomiarach powykonawczych tynków należy odjąć pole powierzchni otworu drzwiowego pomnożone przez liczbę otworów drzwiowych )

§ 5.

 Wynagrodzenie strony ustalają na kwotę złotych – ................. netto / ............. brutto

za 1 m2 wykonanych tynków.

§ 6.

 Całkowita płatność za usługę nastąpi po wykonaniu wszelkich zleconych prac oraz po sporządzeniu protokołu odbioru wykonania tynków o ile nie wystąpią ewentualne braki lub uszkodzenia. Ewentualne roszczenia stron powinny być zawarte w protokole odbioru z oznaczeniem przedmiotu roszczenia, terminem wykonania naprawy roszczenia oraz wszelkie inne ustalenia pomiędzy stronami.

§ 7.

Zaliczki wypłacone przez Zamawiającego Wykonawcy na poczet wynagrodzenia za wykonaną usługę należy udokumentować w formie pisemnej  w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 8.

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy.

§ 9.

 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………………….                                          ……………………………………

Zamawiający                                                                      Wykonawca

 1. Załącznik nr 1 – zestawienie wypłaconych zaliczek na poczet zleconej usługi wykonania tynków.

 

Data wypłaty zaliczki

Kwota wypłaconej zaliczki

Podpis Zamawiającego

(wypłacono zaliczkę)

Podpis Wykonawcy

(kwituję odbiór)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma wypłat

 

 

 

 

8Komentarze
tusiak  
Data dodania: 2012-05-28 11:10:46
Dodałam do ulubionych ;) - na przyszłość!
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-28 13:26:37
Ustęp 4 punkt 3 - trochę się z nim nie zgadzam, bo u nas salon i kuchnia to prawie jedno pomieszczenie, które dzieli jedynie 1,5 m ścianka 12.Czy za tak szerokie przejście (2,5 m szer i 2,8m wys) należy płacić tynkarzom 50 % jego wielkości? Przecież to pustka na której nie ma tynku ;(
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-28 16:43:17
do honoratyzbyszka
ta przestrzeń nie jest liczona - miedzy kuchnią a salonem - liczona jest natomiast połowa powierzchni miedzy salonem a holem bo tam były obrabiane ościeża w przejściu
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-28 17:37:56
mi może też to się przyda, więc dodaję do ulubionych :) dzięki :) pozdrawiam :)
odpowiedz
Data dodania: 2012-06-24 15:44:06
czy możesz przesłać mi ten formularz w pdf na mojego mail baranowa@buziaczek.pl - dziękuje
odpowiedz
Data dodania: 2012-06-27 12:03:54
podłogówka
Tu masz link do wszystkich wyliczeń jakie dostałem z Rehaua i Uponora http://dl.dropbox.com/u/18173185/Pod%C5%82og%C3%B3wka.zip , coś tam popieprzyli na poddaszu w jednym pomieszczeniu. W sumie i tak nie zrobiłem jak w projekcie - po prostu kładłem rurki co 10cm, średnio wychodzi jakieś 7m rury na metr kwadratowy powierzchni. Oczywiście najpierw należy zastanowić się jak podzielić pomieszczenia na sekcje i którędy puścić do nich zasilanie. Pamiętaj o tym, że może kiedyś będziesz chciał tym sterować więc nie warto mieć jednej sekcji na dwa różne pomieszczenia, no i najważniejsze, żadna z sekcji nie powinna przekraczała 100m, u mnie najdłuższa ma chyba 88m. A co do drabinki to woda pójdzie z podłogówki, bo ni chce grzać specjalni wody na piecu - trzeba będzie tylko uważać na zapowietrzeni układu. W skrócie to chyba tyle jakby co to pisz lub dzwoń ;)
odpowiedz
Data dodania: 2017-08-29 11:14:31
tynki gwarancja
Jesli chodzi o tynk to ja polecam z firmy Kosbud - jest odporny na wode, zabrudzenia, glony itp. Do tego "polska" cena, a jakość pierwsza klasa :D. I 6 lat gwarancji!!!
odpowiedz
anijta  
Data dodania: 2017-10-19 10:44:59
kosbud
Też o nich słyszałam i chyba się zdecyduję - także ze względu na cenę, która jest dostosowana do polskiego rynku. A jesli jescze te 6 lat gwarancji, to ja nie mam więcej pytań :D.
odpowiedz
Odpowiedź do tokarskirob

Firma AKP-PETRUŚ - tynki

Data dodania: 2012-05-27
wyślij wiadomość

Tak jak pisałem wcześniej - niedzielna wizyta na budowie i fotki świeżych tynków autorstwa firmy wymienionej w tytule postu.

Oto fotki:

blog budowlany - mojabudowa.pl

Hol i klatka schodowa

blog budowlany - mojabudowa.pl

Kuchnia

blog budowlany - mojabudowa.pl

Kuchnia i przejście do holu

blog budowlany - mojabudowa.pl

Salon - ściana TV

blog budowlany - mojabudowa.pl

Salon i maszyna plująca tynkiem :)

blog budowlany - mojabudowa.pl

Makro foto przy puszkach

blog budowlany - mojabudowa.pl

Struktura tynku przy oknie

blog budowlany - mojabudowa.pl

Pomieszczenie techniczno - rekreacyjne ( pralnio - sauna z natryskiem )

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wneka prysznicowa w dolnym pomieszczeniu rekracyjnym 

blog budowlany - mojabudowa.pl

Punkty świetlne przy schodach

blog budowlany - mojabudowa.pl

Pokój nad salonem - widoczne na ścianie zakończenie grawitacyjnego DGP

blog budowlany - mojabudowa.pl

Pokój z balkonem - 2 rozdzielnia i DGP

blog budowlany - mojabudowa.pl

Ściana w pokoju Oli :)

blog budowlany - mojabudowa.pl

Sypialnia nad garażem i wejście do garderoby

blog budowlany - mojabudowa.pl

A oto efekt mojej pracy - taras teściów - ponad tydzień pracy popołudniami - ocieplone styropianem od dołu 10 cm - górą 5 cm - tak wiec roboty z tym było aby wyciągnąć pion na ścianie - wymieniony parapet - instalacja elektryczna plus oświetlenie tarasu i podwórka halogenami - naroża wykończone listwą pcv aby to maxymalnie estetycznie wygladało - nie zawsze da się ładnie wyciągnąc narożnik tynkiem mineralnym

blog budowlany - mojabudowa.pl

Do wykonania jeszcze - terakota na tarasie i na schodach ale to już zadanie dla szwagra :) W planach siedziska zamotowane do słupów wysuniete poza obrys tarasu.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Tynk Baranek 2mm marki Kreisel - poszło 1,5 worka - pod tynkiem grunt z piaskiem kwarcowym i grunt Alpola zastosowany na budowie pod tynki cem-wap.

blog budowlany - mojabudowa.pl

W ościeżach równiez tynk baranek - przy oknie listwa przyokienna - ścinki z budowy - bardzo sie przydały - wyprowadzone idealnie piony i poziomy przy oknie - po prostu igła w porównaniu z tym co było :) .......

Teraz przydaloby się zrobić resztę elewacji ale to juz chyba nie dla mnie praca :)

Ekipa od tynków planuje we wtorek środe skończyc pracę - wtedy wydamy werdykt co do jakości tynków i współpracy :)

Pozdrawiamy

3Komentarze
romka  
Data dodania: 2012-05-27 17:49:45
o wow!!!! ale piękne tynki!!! no to kolego zabieraj się za wykonczeniówkę!
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-27 20:41:52
wykończeniówka :-?
Oj właśnie obawiam się wykończeniówki że mnie wykończy :( oby tylko przejść przez CO i CWU i zrobić wylewki - potem to już z górki :) Pozdrawiamy i dzieki za odwiedziny - fajnie Wam Romka że juz mieszkacie !!!!! Zazdrościmy :)
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-28 08:57:09
Etap tynkowania jest jak dla mnie bardzo ważny, po nim na budowie robi się już bardzo domowo. I tak jest właśnie u Was :) Co do Twojej roboty, to wyszło pięknie. Jednak nie dziwi nas to, po tym jak pokazałeś co sam możesz zrobić :) Pozdrawiamy.
odpowiedz

Jadę robić zdjęcia tynków :)

Data dodania: 2012-05-27
wyślij wiadomość

Dziś dzień wolny !!!! Po południu jade na budowę z aparatem aby zrobić fotorelację z etapu tynkowania Koralgola . Planowane ukończenie tynków około wtorku. Góra praktycznie skończona - pozostał doł.

Materiału zabrakło :( Trzeba bedzie dokupić z 30 worków ( a miało zostac z 20 )

Na chwile obecną poszło 7 palet tynku Kreisel 561  ( 294 worki ) czyli 8820 kg tynku

Z pozostałych kosztów i materiałów :

Grunt Alpol AG 708 koncentrat 15 kg - 4 opakowania - 740 zł :( a planowane było 2x20kg za około 250 zł - nieprzewidziany dodatkowy koszt 500 zł .

blog budowlany - mojabudowa.pl

Rozrabiany był 1:1 choć producent na ytonga zaleca 1:2 ale skoro ekipa sugerowała że lepiej bedzie w 1:1 to niech bedzie :)

Narożniki pod tynki 3m - ponad 60 sztuk

Listwy przyokienne - około 30 sztuk

Siatka do wykonywania elewacji - do stosowania w newralgicznych miescach takich jak słupy drewniane w ścianie , rury kanalizacyjne itp. - 1 rolka

Tynk gipsowy do osadzania narożników - 4 worki 30 kg

OK dzis jeszcze pojawią się fotki z otynkowanymi ścianami :)

TYNK DOJECHAŁ !!!

Data dodania: 2012-05-15
wyślij wiadomość

Dziś o godzinie 16:00 pojawił sie na ciężarówce z hds'em nasz zamówiony i tak długo wyczekiwany tynk !!!!!!

Wszystko ok - całe 7 palet po 42 worki 30 kg - tylko na workach data produkcji 11.05.2012r :) normalnie jeszcze ciepły produkcyjnie :) a niby w zeszły wtorek spedycja podjeła towar - chyba na TIRze produkowali w drodze do mnie - ach ta ściema handlowców !!!! Ok - jakos to przeboleje - tylko niech maja swiadomośc że klient jest to istota w wiekszości kumata :)

Oto i tynk :

blog budowlany - mojabudowa.pl

Jutro z rana ma się pojawić ekipa i konkretnie rozpocząć etap tynkowania !!!!

Oby juz do końca tego etapu nie wyszły jakies kwiatki !!!

Następne posty to bedzie relacja z progresu tynków :)

Ja w oczekiwaniu na tynki zabrałem sie za elewacje na tarasie teściów - normy stawiania ścian w latach 80' - na ścianie o wysokości 3 metrów odchył pionowy 5 cm !!!! - Dołem kleiłem styropian 10 cm a na góre zmiesiła sie tylko płyta 5 cm grubości !!!! Normalnie szok - teraz bedzie igła - piękna ściana , na to pójdzie tynk baranek i ładne kinkiety. Radość teściowej - bezcenna !!!!!!

2Komentarze
Data dodania: 2012-05-16 09:35:49
Nowa elewacja i prosta ściana ,to powód do radości:) I gratuluje tynków, ,czekam na fotki z postępów:))
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-17 00:18:24
no i fajnie. Tynków start. Będzie cool. Tylko patrzeć. Ale z elewacją to nie leć na pion. Ja za przeproszeniem szanownej publiczności na swojej elewacji pion ola...m. Po co mi pion. Ma być w miarę równo i przede wszystkim ciepło. Osobiście dałem 15cm pod presją żony, bo pierwotnie miał być styro 20cm. No już trudno jest jak jest może nie zamarzniemy. Ale kolega za to będzie za trzy dni mieć tynki, też bym tak chciał ale jeszcze nie odłożyłem. Pozdrawiam Floriany
odpowiedz

Kreisel czy hurtownia - kto winny? dalej czekam !

Data dodania: 2012-05-11
wyślij wiadomość

Tynk zamówiony u przedstawiciela Kreisela przez wykonawcę około 18 kwietnia - realizacja poprzez lokalną hurtownie - zaliczka wpłacona w hurtowni 20 kwietnia - zamówienie do producenta tynku wysłane 23.04.2012 i sie zaczeło - najpierw miał być przed długim weekendem - tydzień minął cisza , potem długi weekend - ok tu mozna im wybaczyć bo spedycja raczej nie jeździła. Zresztą i wykonawca nie zaczynał by pracy bo co 2 dzień wolny wieć jak tu zacierać zarzucone tynki. Pokładając wiarę w dostawę wytęsknionego tynku z początkiem nowego tygodnia czyli 7 maja już na dzień dzisiejszy mógłbym pochwalić się efektami pracy ekipy tynkarskiej . Niestety zbywanie z dnia na dzień że niby we wtorek spedycja podjeła transport - max do czwartku bedzie u mnie . Wczoraj wizyta w hurtowni celem orientacji gdzie jest zamówiony tynk. Dodatkowo poprzez strone firmy http://www.kreisel.com.pl/ namierzyłem dyrektora regionalnego a on skierował mnie do przedstawiciela obsługującego mój obszar - telefon - prośba o wyjaśnienie opóźnienia w zamówieniu. Wczorajsza wizyta w hurtowni - prosze zadzwonić jutro rano - bedziemy wyjaśniać - dzwonie dziś - zaraz się tym zajmę - oddzwonie do Pana - cisza :( W miedzyczasie telefon od przedstawiciela - niestety dostawa tynku dopiero we wtorek - 15 maja - przyczyna - nie  ustalona - jedynie słowa że to wina połowiczna firmy Kreisel i hurtowni .

Tym samym straciłem dobre zdanie o firmie Kreisel - czuje sie podirytowany, lekko nabity w butelke - to nie sa współczesne standardy obsługi i sprzedaży materiałów budowlanych . Dodatkowo zraziłem sie tez do lokalnej hurtowni poprzez którą zamówiłem tynk. Wcześniej z nimi nie współpracowałem i chyba to był pierwszy i ostatni raz kiedy cos u nich zamówiłem . Pozostałe 2 hurtownie w których sie zaopatruję napewno nie podeszłyby do sprawy w tak ignorujący sposób.

Polityka Jakości :

KREISEL - BUDUJEMY ZAUFANIE!

„Zarząd KREISEL - Technika Budowlana Sp. Z o.o. , wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oraz działając zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania przedsiębiorstwem, kontynuuje i rozwija zdefiniowaną w 2003 roku politykę jakości. Działania te, ukierunkowane na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientem, są poparte deklaracją:

KREISEL - Budujemy zaufanie!

Gwarancję realizacji postawionych celów Polityki Jakości KREISEL stanowi wprowadzony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji chemii budowlanej.

Podstawę rozwijania polityki jakości natomiast stanowi przyjęta w 2009 roku strategia rozwoju przedsiębiorstwa zawarta w dokumencie ‘KREISEL Corporate Development Strategy Certificate'.

Zapewniam, że Polityka Jakości jest z powodzeniem i zrozumieniem stosowana przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa, a jej kierunek jest zgodny z przyjętą strategią rozwoju firmy KREISEL."

 

Poznań, 1 września 2009.

 Sz. Gawłowski

Dr Szczepan Gawłowski,
Prezes Zarządu KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

 --------------------------------------------------

No nie jest to do końca prawda !!!!!!!!!!!!

Wykonawca polecał mi jeszcze tynk Knauf - i ten produkt miałem dostępny w 2 hurtowni w ciągu około 3 dni ale wybrałem Kreisel i teraz żałuję !!!!!

Reasumując - abo miałem pecha albo firma Kreisel podchodzi do polityki jakości jak za czasów komuny - tak samo zresztą chyba jak lokalna hurtownia.

Wczoraj chciałem nawet już wycofać zaliczkę ale skoro zamówienie juz poszło i spedycja podjeła towar we wtorek to juz nie bede robił  cyrków. Tylko skąd jedzie ten tynk skoro zajmie to 1 tydzień czasu ???????? Brawo za logistyke i spedycję !!!!!!!

Zobaczymy co przyniesię nowy tydzień.

Na budowie cisza - wszystko po nocach szykowałem do tynków aby zdążyć a teraz budowa stoi pusta !!!!!

cdn...

2Komentarze
Data dodania: 2012-05-11 13:33:59
Ja tam chyba dla zasady bym zrezygnowala z ich uslug... wspolczuje takich sytuacji... i mniejmy nadzieje, ze dowioaza wam w oncu ten tynk i to bedzie pierwsza i ostatnia taka chwiejnosc w waszej budowie..
odpowiedz
Data dodania: 2012-05-12 22:39:46
Z tgeo co się orientuję to kwestia tego że przed długim weekendem hurtownie nie chciały mieć dostaw, bo termin płatności leci a w sprzedaży nic się nie dzieje. Drugi problem do hurtowni producent nie wyśle 0,5 ciężarówki. Wysyła pełne transporty - opłacalność. Słowem ktoś w hurtowni koniecznie chciał przyjąć zamówienie i nie poinformował Ciebie o stanie faktycznym . Jeśli chodzi o Knaufa to on ma zupełnie inaczej zorganizowaną dystrybucję a to skraca czas zaopatrzenia. Po prostu dorwał Cię zbieg okoliczności długiego weekendu i niekompetencji człowieka z hurtowni. Przykra sprawa ale tak często nas denerwująca. Powodzenia w tynkowaniu
odpowiedz
koralgol2norbiwolow
ranga - mojabudowa.pl lider
Wyślij wiadomość do autora OBSERWUJ BLOGA
statystyki bloga
Odwiedzin bloga: 1215867
Komentarzy: 1292
Obserwują: 299
On-line: 9
Wpisów: 278 Galeria zdjęć: 1595
Projekt KORALGOL 2
BUDYNEK- dom wolno stojący , parterowy z poddaszem bez piwnicy
TECHNOLOGIA - murowana
MIEJSCE BUDOWY - Wrocław
ETAP BUDOWY - VI - Instalacje wewnętrzne
ARCHIWUM WPISÓW
2015 grudzień
2015 styczeń
2014 październik
2014 sierpień
2014 czerwiec
2014 kwiecień
2014 marzec
2014 luty
2014 styczeń
2013 grudzień
2013 listopad
2013 październik
2013 sierpień
2013 lipiec
2013 czerwiec
2013 maj
2013 kwiecień
2013 marzec
2013 luty
2013 styczeń
2012 grudzień
2012 listopad
2012 październik
2012 wrzesień
2012 sierpień
2012 lipiec
2012 maj
2012 kwiecień
2012 marzec
2012 styczeń
2011 grudzień
2011 listopad
2011 sierpień
2011 lipiec
2011 czerwiec
2011 maj
2011 kwiecień
2011 marzec
2011 luty
2011 styczeń
2010 grudzień
2010 listopad
2010 październik
2010 wrzesień
2010 sierpień
2010 lipiec
2010 czerwiec
2010 maj
2010 kwiecień
2010 marzec
2010 luty
2010 styczeń
2009 grudzień
2009 listopad
2009 październik
2009 wrzesień
2009 sierpień
2009 lipiec
2009 czerwiec
2009 maj
2009 kwiecień
2009 marzec

OBECNIE NA BLOGU
1 niezalogowany użytkownik